O penězích v našem životě

Aktualizováno: bře 1

Peníze patří do našeho života jako sůl do polévky. Setkáváme se s nimi již v útlém věku a řešíme je do hlubokého stáří. Zpočátku peníze vnímáme zprostředkovaně, přes naše rodiče či starší sourozence, později si vytvoříme k penězům osobitý, přímý a velmi intimní vztah. Pro mnohé z nás se peníze postupně stanou neviditelným a mocným „správcem“ našich životů, postrachem, o kterém se nemluví a který v nás vyvolává neutuchající obavy a nejistotu. Pro mnohé, ale ne pro všechny. Někdo se dokáže s penězi „skamarádit“ a má jich vždy dost. Překvapivě často to není zdaleka ten největší šetřílek. V čem tedy spočívá tajemství takových „šťastlivců“? Mají snad tito lidé nějaký zázračný návod, jak na to? Ano a ne. Jako všechno v našem životě, i náš vztah k penězům začíná v naší mysli, a dokážeme ho tedy mít plně pod kontrolou. Co to znamená? Pojďme se na to podívat zblízka.


KDO JE PÁN A KDO JE SLUHA?

Zkuste se na chvilku vrátit v mysli do vašeho dětství. Vzpomeňte si, jak moc jste si jako dítě přál(a) mít model vojenského letadla nebo modrookou mluvící panenku. Bylo vám jedno, kolik tyto věci stojí. Jejich cena byla pouhým číslem na papíře, nehmatatelným a bezduchým. Kdyžto tyto předměty samotné byly skutečné, měly barvu a tvar, a nesly v sobě příslib zábavy a dobrodružství. Peníze ve vaší dětské mysli nevytvářely žádné vjemy nebo asociace, ale model letadla či panenka dokázaly vyvolat velmi konkrétní a silné pocity.


Dětské sny a přání byly tak čiré a intenzivní, že dokázaly hory přenášet. Zastavit je mohla jen neoblomná, a ještě silnější vůle rodičů, kteří často měli na věc zcela jiný pohled. Za sklem výlohy viděli něco jiného než vy. Tyto hračky pro ně byly jen nepotřebná hromada dřeva nebo plastu. Jinak řečeno, „ztráta peněz“. Zato částka na štítku před nimi měla naopak váhu a význam. Proč? Jednoduše proto, že v mysli vašich rodičů peníze již přestaly být bezduchou cifrou. Naopak, vyvolávaly v nich silnou emotivní odezvu. U někoho to byl strach a obavy z toho, že „nezbyde na jídlo“, u někoho, vidina toho, jak se dají tyto peníze „lépe zhodnotit“. V každém případě, peníze řídily jejich systém hodno, a tedy i rozhodovací procesy v jejich mysli.


Dokážete-li tuto vzpomínku na dětství aplikovat na váš dospělý život, uvidíte možná, že podobně jako kdysi vaše rodiče, i vy jste se nevědomky nechal(a) ovládnout emocemi, které ve vás peníze vyvolávají. Možná je tedy na čase váš vztah k penězům přehodnotit a zjistit, kdo a kdy je v tomto vztahu pán a kdo je sluha.


NECHTE INTUICI PROMLUVIT

Nemusíte si tuto chybnou představu o penězích hned vyčítat. Náš vztah k penězům se nevytvořil ze dne na den. Vytvářel se léta pod vlivem našeho prostředí, které nám často vnucovalo hotové vzorce chování a jakési neoficiální směrnice upravující náš postoj k penězům: šetřit je nebo naopak být rozhazovačný, milovat peníze nebo jimi pohrdat, řídit své finanční toky nebo je nechat volně téct, zadlužit se nebo se tomu raději vyhnout.


Přirozeně, peníze v nás vyvolávají spoustu dalších otázek: jaký je nejlepší recept pro získání a udržení peněz? Jsou finanční rady důvěryhodné nebo je to jen osobní marketing? Jak peníze souvisí s tím, co v životě dělám? Kolik peněz dokážu vlastnit a kolik peněz mi přinese spokojenost? Kde je rovnováha mezi životem a penězi?


Všechny tyto otázky jsou bez pochyb velmi důležité, a je potřeba si na ně jednou provždy odpovědět, abyste mohli pokračovat dál v cestě k finanční svobodě a blahobytu. Pro získání správných odpovědí, nastavení osobních priorit a vytvoření vlastních vzorců chování je potřeba mít správný rozhodovací klíč, který nám pomůže oddělit zrno od plev, dokáže očistit naši mysl od nánosů vžitých přijatých postojů a odhalí tak pravou podstatu našeho vztahu k penězům. Tímto klíčem a spolehlivým kompasem v procesu rozhodování je naše intuice. Díky zapojení tohoto smyslu se dostaneme k meritu věci a dokážeme zaujmout to jediné správné stanovisko, které je osvobozeno od vnějších vlivů a odráží naše niterní pocity a hodnoty.


PŘIROZENÝ KOLOBĚH ŽIVOTA

Osobně jsem vždy chtěl mít kontrolu nad penězi. Chtěl jsem se věnovat tomu, co mi dělá radost, a nebát se, že mi peníze dojdou. Můj vztah k penězům se v čase měnil a vyvíjel pod vlivem životních zkušeností a setkání s různými lidmi, kteří mi často sloužili příkladem v otázkách přístupu k financím. Postupně jsem dospěl k náhledu na osobní finanční tok jako na malý model cyklického hospodářství, ve kterém peníze, jako zrní, zaséváte a sklízíte, něco dáváte do zásob, ale něco si i užíváte.


Je důležité přitom tento tok nezastavovat, nenechávat peníze ležet, ale zacházet s nimi jako se živou materií, kterou můžete pěstovat a množit. Tento model odráží přirozený koloběh života a umožňuje udržení zdravé rovnováhy systému.


Model cyklického hospodářství je ale pouze technickým řešením, které nemůže fungovat bez zdravého vnitřního vztahu k penězům, oproštěného od strachu a zbytečných obav. Úrodu můžete sklidit pouze tehdy, když budete věřit v hojnost a mít pozitivní přístup. Musíte si uvědomit, že dostatek a bohatství je stav vaší mysli, a ne vašeho konta.


153 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše