Přestaňte se bát

Aktualizováno: úno 27

Představte si, že jste slavný malíř, který stojí před prázdným sněhobílým plátnem. Držíte v ruce štětec a chystáte se začít malovat. Co to bude za obraz? Jakou bude mít náladu a barevnou paletu? Budoucnost si lze představit jako pomyslné malířské plátno. Obraz, který na plátno nakreslíte, je odraz vaší mysli. Promítnou se do něj vaše naděje a očekávání lepších zítřků, ale zároveň i obavy z neznáma, které budoucnost přináší. Abyste mohli malovat bez zábran a nechat prokouknout ty nejzářivější barvy své budoucnosti, musíte mít pevný podklad - pocit jistoty a vnitřní rovnováhy. 

Jak se ale zbavit temných odstínů pochyb a obav v našich myšlenkách? Kde hledat potřebné jistoty v dnešním proměnlivém světě? Co je ta pomyslná “zeď za zády”, která nám poskytne oporu při plnění těch nejodvážnějších snů? Odpovědi na tyto otázky a cesta k nalezení vnitřní rovnováhy můžou být jednodušší, než jste čekali. Ty nejdůležitější zdroje máme vždy po ruce, a každý z nás se může stát mistrovským malířem své budoucnosti. Pojďme se podívat na to, jak toho dosáhneme.

Strach - sabotér 

Když se nám něco nedaří, prvním a často přehlíženým krokem k vyřešení situace je uvědomění si existence problému, jeho plné přijetí. Teprve když přestaneme před nějakým problémem v životě utíkat a postavíme se mu čelem, můžeme s ním začít pracovat. 

Představme si strach z neznámé budoucnosti jako sabotéra, který ovládl naši mysl a převzal kontrolu nad štětcem. Tento sabotér v nás vzbuzuje pocit nejistoty, zranitelnosti a brání nám v odvážnějších počinech. Abychom ho jednou provždy zkrotili a vrátili si kontrolu nad naší budoucností, musíme ho nejprve odhalit a plně si ho uvědomit.

Hledejme oporu ve vlastní rodině  

Není to jednoduchý úkol. Strach z neznáma je, stejně jako strach ze tmy nebo strach z nedozírné hloubky, strachem pudovým. Je zakořeněn hluboko v naší mysli a koluje v našich žilách již po tisíce let. Pramení z toho, že nevíme, zda jsme dostatečně dobře připraveni na to, co přijde. Pro nalezení síly potřebné ke zkrocení našeho sabotéra se musíme obrátit k jednomu z nejklíčovějších zdrojů, co máme k dispozici. Tímto zdrojem je akumulované vědění předchozích generací a vztahy v rodině. 

Vztah s našimi rodiči a prarodiči často určuje nejen naše vnitřní postoje, ale i to, jak moc se cítíme být dospělí a samostatní ve svém jednání. Zároveň se vlastní rodina v naší mysli asociuje se zázemím a oporou. Dokážeme-li se od rodičů odpoutat a osamostatnit se ve všech rovinách života, ale přitom s nimi udržet zdravé vztahy plné lásky a úcty, budeme se moci dívat do budoucnosti mnohem klidněji a sebejistěji. 


Integrovaný prožitek je vstupenka do budoucnosti

Další oblastí, ze které můžeme čerpat potřebné síly, je naše kulturní a sociální prostředí. Patří sem i naše akademické vzdělání, sociální postavení, kruh přátel ale i nasbírané 

životní zkušenosti. Tato oblast je poměrně široká a obsáhlá, ale neméně důležitá. 

Stejně jako vztahy s vlastní rodinou, i náš vztah k prostředí, kterým se obklopujeme, ovlivňuje vnitřní pocit jistoty a bezpečí. Vědomá práce na plném přijetí a vybalancování vztahu s okolím je proto velmi důležitým krokem k upevnění základů naší sebejistoty a budování opory při pohledu do budoucnosti.

V případě životních zkušeností je klíčové se naučit tyto zkušenosti doslova sbírat a vědomě je procesovat, abychom z nich dokázali později těžit. V praxi to znamená, že jakýkoliv prožitek, ať už příjemný či nikoliv, nesmíme jen tak zahodit. Každou životní zkušenost bychom měli vnímat jako jakousi úlohu, která by měla být po zdárném splnění integrována do našeho nitra. 

Integrované prožitky se nabalují na sebe jako sněhová koule a s nimi roste i naše sebejistota a víra ve vlastní síly, čímž se postupně odbourávají obavy z budoucnosti. Po internalizaci a uzavření životní zkušenosti můžeme hladce a bez obav přecházet do prožívání dalšího prožitku. 

Pokud ale prožitek nebo zkušenost zůstanou nezpracované a otevřené, budou nás blokovat a brzdit náš osobnostní růst. Takový blok způsobí narušení přirozené vnitřní rovnováhy, nárůst celkové nejistoty a přispěje k obavám z budoucnosti. 

Je na čase se přestat bát

Často čelíme životním situacím, kdy představa naší budoucnosti v nás vytváří pocit úzkosti, strachu nebo nejistoty. Je potřeba si uvědomit, že tyto nepříjemné pocity jsou ve svém základu iracionální, pudové. Cestou vědomé práce na sobě a pomocí zapojení těch nejdůležitějších zdrojů - rodiny a integrovaných životních zkušeností - dokážeme tyto úzkostné obavy zvládnout a začneme malovat na pomyslném plátně budoucnosti obraz života přesně podle svých představ.

Chcete-li udělat první jistý tah štětcem na prázdném plátně své budoucnosti bez obav, přijďte na náš workshop věnovaný této problematice. Dostanete zde příležitost se v bezpečném prostředí podívat svému strachu z neznáma přímo do očí, odhalit nevyrovnanosti v rodinných vztazích a špatně zpracované prožitky. Pomocí jednoduchých technik a skupinové práce se pokusíme tyto nevyváženosti a bloky odstranit, aby mohla vaše budoucnost zářit čistými barvami radosti, blahobytu a spokojenosti se životem. 
32 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše